Wizyty:
Dzisiaj: 10Wszystkich: 255348

Złoty Kłos

Nagroda „Złotego Kłosa” przyznawana jest instytucjom, przedsiębiorcom i osobom indywidualnym zasłużonym dla rolnictwa i sektorów pokrewnych także za efektywną współpracę z naszym Stowarzyszeniem. Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski gromadząc corocznie ponad 200 osób związanych z sektorem rolnym, między innymi rolników i przedsiębiorców wiejskich przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rządowych agencji rolnych, Kancelarii Prezydenta RP, posłów i senatorów RP, dyrektorów Ośrodków Doradztwa Rolniczego, instytucji i organizacji rolniczych.

Nagroda „Złotego Kłosa” przyznawana jest przez SITR od 2001 r. firmom, instytucjom i osobom fizycznym zasłużonym zarówno dla rozwoju rolnictwa, jak i za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Regulamin Nagrody Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa „ZŁOTY KŁOS"

 • Nagrodę SITR „Złoty KŁOS" przyznaje Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek Kapituły Nagrody.
 • Kapitułę Nagrody powołuje Prezydium ZG SITR na okres jednego roku.
 • Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych i instytucji.
 • Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać oddziały SITR, a także wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 • Nagrody przyznawane będą w następujących dziedzinach:
  - Popularyzacja wiedzy technicznej i ekonomicznej na wsi,
  - Działalność edukacyjna w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz rolnictwa,
  - Integracja środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół zagadnień postępu naukowo-technicznego,
  - Działalność na rzecz zbliżenia polskiego rolnictwa do rolnictwa w państwach Unii Europejskiej,
  - Działalność na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego i etycznego, ochrony zawodu oraz uprawnień inżynierów i techników rolnictwa.
  - Działania na rzecz edukacji i integracji środowiska rolniczego
  - Rozwiązywanie problemów bezrobocia
  - Osiągnięcie wysokiego poziomu jakości wytwarzanego produktu
  - Skuteczne wspieranie polskiej myśli technicznej
  - Działania w zakresie ekologii ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz integracji z UE.
  - Osiągnięcia na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży na terenach po pegeerowskich
  - Upowszechnianie wiedzy naukowo-technicznej w środowisku młodzieży wiejskiej
  - Wieloletnia i aktywna praca zawodowa i społeczna w Stowarzyszeniu
 • Nagroda ma charakter honorowy, jej symbolicznym, wymiarem jest rzeźba.

Wypełnione i podpisane wnioski należy przesyłać do Biura ZG SITR

ul. Czackiego 3/5 00-043 Warszawa