Wizyty:
Dzisiaj: 8Wszystkich: 252339

XX Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe w Gołuchowie k. Kalisza zakończone

Aktualności » XX Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe w Gołuchowie k. Kalisza zakończone

  • Odznaczeni odznaką honorową Zasłużony dla Rolnictwa
    Odznaczeni odznaką honorową Zasłużony dla Rolnictwa

W dniach 14 i 15 września 2018 r. w Gołuchowie k. Kalisza odbyły się Jubileuszowe XX Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Polski Związek Ogrodniczy. Ponad 200 firm z kraju i zagranicy (m.in. z Francji, Holandii, Niemiec, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii) zaprezentowało najnowsze technologie i środki produkcji stosowane w uprawie warzyw, owoców i roślin ozdobnych uprawianych w gruncie jak i pod osłonami.

Targi odwiedziło kilka tysięcy osób z całego kraju. Były też grupy ogrodników z Białorusi, Czech, Finlandii, Łotwy i Ukrainy. Impreza nie miała charakteru kiermaszu a możliwość sprzedaży miały jedynie wydawnictwa fachowe.

Każda osoba związana z szeroko rozumianym ogrodnictwem mogła na targach znaleźć wiele propozycji i nowych rozwiązań, a także wyjaśnić wszelkie problemy w prowadzonych przez specjalistów licznych punktach konsultacyjnych. Można było również wziąć udział w seminariach fachowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się nowości, a wśród nich m.in. nowe odmiany warzyw gruntowych i do upraw pod osłonami o ulepszonych walorach smakowych, odporne lub bardziej tolerancyjne na choroby, o ciekawych kształtach i kolorach. Przedstawiono wiele nowych środków ochrony roślin, w tym biologicznych. Szeroką grupę produktów stanowiły nawozy i stymulatory wzrostu. Również w tym roku ogrodnicy mogli zapoznać się z najnowszymi urządzeniami technicznymi, od komputerów sterujących parametrami klimatu w szklarniach aż po maszyny i ciągniki rolnicze. Zaciekawienie zwiedzających wzbudzał 7- osobowy samolot z napędem odrzutowym. Ogrodnicy wiążą duże nadzieje na obniżenie kosztów produkcji pod osłonami dzięki opracowanej przez naukowców z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu energooszczędnej „cieplarni” drugiej generacji, która może być zastosowana nawet w dużych, kilkuhektarowych obiektach szklarniowych. Z badań wynika, że dzięki pianie umieszczanej pomiędzy 2 powłokami folii, oszczędności energii cieplnej mogą wynosić do 80%. Duże oszczędności w uprawach pod osłonami może również przynosić zastosowanie rur o przekroju gwiazdkowym, tzw. „Rur Walczaka”. Tegoroczna susza spowodowała jeszcze większe zainteresowanie systemami nawadniania i fertygacji upraw, a także uprawą truskawek na rynnach uprawowych w tunelach foliowych. Taką technologię uprawy truskawek proponowało do zastosowania kilka firm. Podczas dyskusji z ogrodnikami pojawiało się wiele nowych innowacyjnych tematów, a wśród nich ważna rola krzemu jako pierwiastka wpływającego na lepszą zdrowotność roślin oraz rola „żywej wody” w życiu człowieka i roślin.

Wielu ogrodników i doradców korzystało z porad w punktach konsultacyjnych, m.in. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w których naukowcy pomagali rozwiązywać indywidualne trudne problemy produkcyjne. Odwiedzający targi mieli również okazję uczestniczyć w wielu seminariach fachowych o różnorodnej tematyce.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w gospodarstwach ogrodniczych w USA mogły zgłosić chęć wyjazdu w ramach programu oferowanego przez Uniwersytet w Ohio.

Liczni ogrodnicy jak i rolnicy odwiedzający targi mieli okazję wyjaśnić wiele spraw w stoiskach instytucji rządowych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w tym możliwości funkcjonalne Aplikacji Doradczej EPSU – narzędzia wspierającego innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi.

Imprezą towarzyszącą XX Dniom Ogrodnika, była uroczysta gala finałowa Krajowego Konkursu „Wzorowy Ogrodnik”. Uroczystość odbyła się w Sali Gobelinowej Zamku Czartoryskich w Gołuchowie – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. W gali wzięły udział gospodarstwa zakwalifikowane do finału przez Kapitułę Konkursu, której przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Komosa.

Konkurs prowadzony był w 6 kategoriach:

- warzywnictwo pod osłonami,

- rośliny ozdobne pod osłonami,

- warzywnictwo gruntowe,

- sadownictwo,

- szkółkarstwo roślin ozdobnych,

- kategoria specjalna, dla gospodarstw, których produkcja wykracza poza ramy wymienionych wcześniej kategorii.

Zwycięzcy otrzymali statuetki „Wzorowy Ogrodnik” i certyfikaty upoważniające do używania znaku oraz puchary ufundowane przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostali finaliści otrzymali specjalne grawertony – nominacje do tytułu „Wzorowy Ogrodnik”.

W piątkowy wieczór odbyła się też uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami z udziałem firm sponsorujących, podczas której uhonorowano organizatorów Jubileuszowych XX Dni Ogrodnika. Osobom zaangażowanym przez wiele edycji w organizację i rozwój targów wręczono odznaczenia w tym odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” nadawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przekazano również okolicznościowe dyplomy i podziękowania za wkład pracy w rozwój ogrodnictwa.

Dyrektor Targów – Stanisław Zabarski, otrzymał od Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pamiątkową statuetkę z listem gratulacyjnym.

Organizatorzy targów wręczyli dyplomy uznania i podziękowania osobom wspierającym targi i konkurs „Wzorowy Ogrodnik”, w tym patronom medialnym i przedstawicielom nauki.