Wizyty:
Dzisiaj: 8Wszystkich: 252339

XVIII Zjazd Krajowy SITR

Aktualności » XVIII Zjazd Krajowy SITR

XVIII Zjazd Krajowy SITR odbył się w dniach 13/14 września 2013 r. w Rajgrodzie, woj. podlaskie. Gospodarzem Zjazdu był Oddział SITR w Białymstoku, który wspólnie z Biurem ZG SITR zapewnił interesująca oprawę przebiegu tego ważnego wydarzenia. Zjazd odbywał się w 60 rocznice powstania Stowarzyszenia.

Ustępujący Prezes Zarządu Głównego kol. Jacek Węsierski przedstawił sprawozdanie za ubiegłą kadencję 2008 – 2013. W tym czasie został zreformowany system doradztwa rolniczego, opracowano i umieszczono opis zawodu rzeczoznawcy na liście zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kolejnych pięć Oddziałów uzyskało osobowość prawną, co pozwala na większą elastyczność i samodzielność jednostek terenowych . Po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia powstała Rada Krajowa reprezentująca Oddziały i interesy rzeczoznawstwa rolniczego m.in. nadzorując działalność nowo powołanej jednostki Centrum Rzeczoznawstwa Rolniczego CEROL.

Zarząd Główny zrealizował wiele projektów, w tym finansowane z funduszy Polskiej Pomocy oraz funduszy europejskich jako partner w ważnych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju energetyki opartej na surowcach rolniczych. Nawiązano efektywną współpracę międzynarodową m. In. z Chinami ( dwa wyjazdy na konferencje), Ukrainą, Wielką Brytanią, Mołdawią i Serbią.

SITR został członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Przekształcono wydawnictwo Agroimpuls w czasopismo o profilu naukowo-informacyjnym. Ufundowano nagrodę Agroimpuls dla innowacyjnych rozwiązań w technice rolniczej dla konstruktora i wykonawcy. Wręczono ją trzykrotnie w latach 2011, 12, 13 na Targach Maszyn Rolniczych w Kielcach.

Dokonano zmian w statucie, które umożliwiają nowemu Zarządowi efektywnie działać i realizować wytyczone cele. Dodatkowo pomagają w tym również nowe regulaminy pracy Zarządu Głównego, Rady Krajowej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. Zmieniono formułę Rady Krajowej , która jest obecnie ciałem doradczym, wspierającym Zarząd Główny w realizacji celów statutowych. Jej członkowie powinni spotykać się co najmniej raz do roku, w celu przedyskutowania ważnych strategicznych działań Zarządu Głównego i problemów całego Stowarzyszenia.

Zjazd dokonał wyboru nowych władz krajowych i uchwalił nowe kierunki rozwoju Stowarzyszenia na lata 2013 – 2018, które umożliwiają przyspieszenie rozwoju i dalsze doskonalenie jakości działania całej organizacji i jej oddziałów terenowych.