Wizyty:
Dzisiaj: 7Wszystkich: 255345

XIX Krajowy Zjazd Delegatów SITR

Aktualności » XIX Krajowy Zjazd Delegatów SITR

 • Magdalena Borowiec-Wieczorek nowy Prezes ZG SITR i Tadeusz Płoszaj ustępujący Prezes ZG SITR
  Magdalena Borowiec-Wieczorek nowy Prezes ZG SITR i Tadeusz Płoszaj ustępujący Prezes ZG SITR

W dniach 28-29 września 2018 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbył się XIX Krajowy Zjazd Delegatów SITR.

W Zjeździe wzięło udział 44 delegatów z 21 Oddziałów SITR w całego kraju. Przewodniczącym Zjazdu został wybrany kolega Wiesław Czarnecki a Sekretarzem Zjazdu została wybrana koleżanka Mirosława Konicka.

Podczas Zjazdu dokonano podsumowania pięcioletniej kadencji ustępujących władz za lata 2013-2018.

Ustępujący Prezes Zarządu Głównego, kolega Tadeusz Płoszaj, przedstawił sprawozdanie Zarządu Głównego SITR. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przestawiła koleżanka Krystyna Snarska natomiast sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego zaprezentował kolega Bolesław Giczewski. Kolega Eugeniusz Tadel podsumował działania podjęte przez Radę Krajową, której przewodniczy.

Po wysłuchaniu sprawozdań Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zjazd przyjął zaproponowane zmiany do Statut Stowarzyszenia oraz dokonał wyboru nowych władz.

W wyniku głosowania nowym Prezesem Zarządu Głównego została

Magdalena Borowiec-Wieczorek.

 

Członkami Zarządu Głównego zostali wybrani:

 1. Adam Błochowiak,
 2. Wiesław Czarnecki,
 3. Andrzej Seliga,
 4. Arkadiusz Bieniek,
 5. Krystyna Snarska,
 6. Piotr Gorzelny.

 

Członkami Głownej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 1. Jarosław Kapiszka,
 2. Adam Rogowski,
 3. Teresa Deszcz,
 4. Ilona Ryzińska-Ibron,
 5. Wiesław Pędziwiatr.

 

Członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:

 1. Bolesław Giczewski,
 2. Jolanta Zienkiewicz,
 3. Henryk Zatorski,
 4. Janusz Kabaciński,
 5. Eugeniusz Kościółek,
 6. Ryszard Kozłowski.

 

Przedstawicielem Stowarzyszenia do władz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT został wybrany:

 1. Adam Błochowiak.

Członkom nowych władz gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia w nowej kadencji przypadającej na lata 2018 -2023.

Wszystkim członkom naszej organizacji, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach związanych z organizacją XIX Krajowego Zjazdu Delegatów SITR dziękujemy.

Szczególne podziękowania przesyłamy do koleżanek Doroty Duch i Gabrieli Kapiszka za zaangażowanie i wsparcie w trudnych kwestiach organizacyjno-technicznych.

 • Jadwiga Rybaczyk Prezes Oddz. Kalisz i Bolesław Giczewski Prezes Oddz. Słupsk
  Jadwiga Rybaczyk Prezes Oddz. Kalisz i Bolesław Giczewski Prezes Oddz. Słupsk
 • Od lewej przewodniczący Zjazdu Więcław Czarnecki, nowy Prezes ZG SITR Magdalena Borowiec-Wieczorek, sekretarz Zjazdu Mirosława Konicka
  Od lewej przewodniczący Zjazdu Więcław Czarnecki, nowy Prezes ZG SITR Magdalena Borowiec-Wieczorek, sekretarz Zjazdu Mirosława Konicka
 • Główny Sąd Koleżeński
  Główny Sąd Koleżeński