Wizyty:
Dzisiaj: 11Wszystkich: 252342

Statuetki ZŁOTY KŁOS 2021 rozdane

Aktualności » Statuetki ZŁOTY KŁOS 2021 rozdane

W dniu 29 marca br. w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Złoty Kłos 2021, objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Spotkanie poprowadziła Jolanta Zienkiewicz z Oddziału SITR w Koszalinie. Przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, laureatów konkursu, członków i przyjaciół Stowarzyszenia powitała Prezes Zarządu Głównego Magdalena Borowiec-Wieczorek. Wśród osób, które zaszczyciły tą uroczystość swoją obecnością znaleźli się m.in.: Anna Gembicka - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Poseł Czesław Siekierski; Anna Zalewska - Dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Marek Chibowski - zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; Andrzej Chodkowski Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa; Janusz Byliński – Prezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze; Katarzyna Boczek zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Piotr Szymczak Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich;  Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Kapituła Złotego Kłosa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznała 11 nagród. Statuetki „Złoty Kłos 2021” otrzymały następujące osoby i instytucje:

 

1. ADAM ROGOWSKI

    za działania na rzecz edukacji i integracji środowiska rolniczego;

 

2. ARKADIUSZ BIENIEK

    za wieloletnią i aktywną pracę zawodową i społeczną w Stowarzyszeniu;

 

3. JAN SZYCHOWSKI

    za wieloletnią i aktywną pracę zawodową i społeczną w Stowarzyszeniu;

 

4. ZYGMUNT WEJMAN                                                                                        

    za działalność edukacyjną w środowisku producentów rolnych i osób   

    pracujących na rzecz rolnictwa;

 

5. KAZIMIERZ FURCHE                                                                                                                  

    za wieloletnią i aktywną pracę zawodową i społeczną w Stowarzyszeniu;

 

6. KRYSTYNA SNARSKA                                                                                                                   

    za wieloletnią i aktywną pracę zawodową i społeczną w Stowarzyszeniu;

 

7. JÓZEF RYSZARD PYRCZAK                                                                                             

    za działania na rzecz edukacji i integracji środowiska rolniczego;

 

8. STANISŁAW PAWLIK                                                                                                     

    za wieloletnią i aktywną pracę zawodową i społeczną w Stowarzyszeniu;

 

9. KAZIMIERZ ZAWORSKI                                                                                                             

    za wieloletnią i aktywną pracę zawodową i społeczną w Stowarzyszeniu;

 

10. EKOTEX SP. Z O.O. MAREK RADWAŃSKI                                                      

      za działania w zakresie ekologii, ochrony środowiska, rozwoju   

      przedsiębiorczości na wsi oraz integracji z Unią Europejską;

 

11. GOSPODARSTWO ROLNO-RYBACKIE NOWY MŁYN                         

      WIKTOR PIECHOCKI

      za osiągniecie wysokiego poziomu jakości wytwarzanego produktu.

Podczas tej uroczystości wręczono również statuetką ZŁOTY KŁOS 2018 Panu Tomaszowi Lenartowiczowi, za działalność edukacyjną w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz rolnictwa, który nie mógł jej odebrać podczas uroczystości, która odbyła się w 2019 roku.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy wśród nas gościć osoby tak wybitne i zaangażowane w pracę społeczną na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Liczymy, że jeszcze przez wiele długich lat będą one wspierały naszą organizację swoją wiedzą, doświadczeniem i pracą.

Wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji tej wspaniałej uroczystości serdecznie dziękujemy. W sposób szczególny dziękujemy Zarządowi Warszawskiem Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu S.A. Bronisze, za przekazanie przepięknych kwiatów, którymi udekorowano całą salę, na której odbyła się uroczystość „Złoty Kłos 2021”.