Wizyty:
Dzisiaj: 10Wszystkich: 252341

Podsumowanie spotkań upowszechniających w ramach II etapu operacji „Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim”

Aktualności » Podsumowanie spotkań upowszechniających w ramach II etapu operacji „Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim”

                                          ……..

Podsumowanie spotkań upowszechniających w ramach II etapu operacji „Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim”

 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich wraz ze Stowarzyszeniem Naukowo – Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa SITR zorganizowało 20 debat dla mieszkańców obszarów wiejskich w ramach II etapu operacji KSOW „Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim”. Spotkania miały na celu upowszechnienie efektów Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Kielcach połączonych z dyskusją przygotowującą polski głos na kolejnych edycjach EPW oraz rozpoczęcie rozmów nad powołaniem polskiego odpowiednika parlamentu, który stałby się polem do szerokiej debaty środowisk zamieszkujących tereny wiejskie. Debaty odbyły się w okresie od lutego do czerwca 2023 w 20 lokalizacjach (przynajmniej jedna w każdym województwie) zgodnie z poniższym harmonogramem:

·         13.02.2023 r. – Żarnowiec,  woj. śląskie

·         17.02.2023 r. - Lututów,  woj. łódzkie

·         20.02.2023 r. - Sandomierz, woj. świętokrzyskie

·         21.02.2023 r. – Olsztyn,  woj. warmińsko-mazurskie

·         24.02.2023 r. – Kraków,  woj. małopolskie

·         27.02.2023 r. – Rzeszów,  woj. podkarpackie

·         01.03.2023 r. – Zielona Góra,  woj. lubuskie

·         02.03.2023 r. – Przemystka, woj. kujawsko-pomorskie

·         03.03.2023 r. – Kaczki  Średnie, woj. wielkopolskie

·         07.03.2023 r. – Siennica Różana, woj. lubelskie

·         07.03.2023 r. – Wrocław, woj. dolnośląskie

·         09.03.2023 r. – Łomża, woj. podlaskie

·         10.03.2023 r. – Brwinów, woj. mazowieckie

·         16.05.2023 r. – Charzykowy, woj. pomorskie

·         19.05.2023 r. – Bałtów, woj. świętokrzyskie

·         23.05.2023 r. – Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie

·         23.05.2023 r. – Namysłów, woj. opolskie

·         16.06.2023 r. – Radzyń, woj. lubuskie

·         19.06.2023 r. – Warszawa, woj. mazowieckie

·         21.06.2023 r.    - Czaplinek, woj. zachodniopomorskie

Wzięło w nich udział blisko 750 uczestników, w tym przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, Lokalnych Grup Działania, doradcy oraz osoby młode poniżej 35 roku życia i mieszkańcy wsi.

W trakcie moderowanej przez ekspertów dyskusji omawiano wybrane problemy oraz wyzwania przed jakimi stoi polska wieś, obszary wiejskie oraz polskie rolnictwo, w odniesieniu do ustaleń wypracowanych podczas Europejskiego Parlamentu Wiejskiego oraz w kontekście wątków pojawiających się w debatach regionalnych przeprowadzonych w I etapie operacji.

W wypowiedziach uczestników pojawiały się następujące tematy i zagadnienia:

·         ograniczenie dostępu do usług na obszarach wiejskich;

·         uzależnienie pozostania młodych na wsi i dalszego prowadzenia działalności rolniczej od opłacalności produkcji rolnej;

·         brak liderów lokalnych, wypalenie obecnych, brak zmiany pokoleń w liderowaniu;

·         wyludnianie się wsi, szczególnie tych peryferyjnych (położonych w oddaleniu od miast);

·         starzenie się społeczeństwa;

·         konflikty na linii „nowi” i rdzenni mieszkańcy wsi, nie jednoznaczny we wszystkich regionach. Są pozytywne przykłady, gdzie różnorodność prowadziła do zapoczątkowania nowych działań i ożywienia życia społecznego i kulturalnego danej wsi;

·         utrudniony dostęp kultury, również z powodów ograniczenia transportu;

·         ograniczony transport publiczny na wsi, co prowadzi do wykluczenia i problemów np. z dostępem do usług zdrowotnych;

·         niedostateczny dostęp do miejsc opieki dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców wsi;

·         zaniżany status zawodu rolnika, co przekłada się na decyzje młodych o niepozostawaniu na wsi i w konsekwencji do wyludniania;

·         problemy ze zbytem i opłacalnością produkcji rolniczej;

·         brak adekwatnego wsparcia rolnictwa w sytuacjach kryzysowych;

W wypowiedziach młodych uczestników debat niepokojąco wybrzmiewał brak wiedzy na temat działalności lokalnych grup działania i innych organizacji (poza OSP i KGW). Młodzież deklaruje chęć uczestnictwa w inicjatywach typu Parlament Wiejski w Polsce, podkreśla jednak, aby jego formuła zapewniła im możliwość zgłaszania postulatów i swobodnej wypowiedzi oraz zapewnienie ograniczenia wpływu polityków na tego rodzaju wydarzenie.

Wnioskiem podsumowującym wszystkie debaty, jest potrzeba dalszej pracy nad koncepcją Parlamentu Wiejskiego w Polsce, z uwzględnieniem udziału młodych przedstawicieli wsi w tym wydarzeniu. Spotkania wykazały, iż niezbędna jest platforma służąca merytorycznej dyskusji wszystkich interesariuszy obszarów wiejskich, z zapleczem eksperckim i bez kontekstu politycznego.

 

 

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucjami odpowiedzialnymi za treść informacji są: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa.