Wizyty:
Dzisiaj: 7Wszystkich: 252338

Odsłonięcie pomnika pierwszego prezydenta Warszawy, inż. Piotra S. Drzewieckiego

Aktualności » Odsłonięcie pomnika pierwszego prezydenta Warszawy, inż. Piotra S. Drzewieckiego

W dniu 02 marca 2023 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika pierwszego prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego, który to pomnik został ufundowany przez stowarzyszenia naukowo-techniczne sfederowane w Naczelnej Organizacji Technicznej.

Piotr Drzewiecki poza funkcją pierwszego prezydenta Warszawy w II Rzeczypospolitej, zasłynął jako polski inżynier oraz działacz społeczno-gospodarczy. W 1899 r. został prezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Techników, które utworzyło Wydział Słownictwa mającego za zadanie uregulowanie polskiej terminologii technicznej. Zainicjował założenie Komitetu Technicznego dla uregulowania wyrobów przemysłowych oraz ich dostawy, który został rok później przekształcony w Polski Komitet Normalizacyjny. 

 Piotr Drzewiecki był założycielem i organizatorem wielu firm, instytucji gospodarczych oraz społecznych. Był członkiem zarządu Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Warszawie. W 1919 założył Ligę Pracy, której został prezesem, kierował również Polskim Bankiem Komunalnym. W 1920 r. był inicjatorem pierwszej polskiej fabryki lokomotyw w Chrzanowie. Po wybuchu I wojny światowej został członkiem Centralnego Komitetu Obywatelskiego. Był również prezesem m.in. Polskiego Towarzystwa Elektrycznego, Polskiego Związku Przemysłu Metalowego, działaczem Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów. Piotr Drzewiecki przyczynił się swoim zaangażowaniem do reaktywacji po 1918 roku – Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i SGGW.

Piotr Drzewiecki bardzo angażował się w pracę na rzecz stolicy. Był burmistrzem Warszawy (zastępcą prezydenta) i członkiem Rady Miejskiej, a od 22 marca 1918 do 28 listopada 1921 prezydentem Warszawy. W 1920 dodatkowo został zastępcą prezesa Rady Obrony Stolicy. W latach 1930–1937 był przewodniczącym komisji planowania regionalnego Warszawy.

Mając na uwadze osiągnięcia Piotra Drzewieckiego i jego zaangażowanie społeczne, władze Naczelnej Organizacji Technicznej zorganizowały zbiórkę pieniędzy na zaprojektowanie i wykonanie pomnika upamiętniającego tego wielkiego działacza, społecznika, człowieka. Wśród darczyńców znalazł się Zarząd Główny SITR oraz SITR Oddział w Kaliszu. Nasz wkład finansowy wraz z finansowym zaangażowaniem innych sfederowanych w NOT Stowarzyszeń w wymierny sposób zainicjował to wyjątkowe wydarzenie. 

ZG SITR wraz z Panią Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny zaprasza do obejrzenia filmu z uroczystości odsłonięcia pomnika prezydenta Warszawy, inż. Piotra S. Drzewieckiego, które odbyło się 2 marca 2023 r. w Parku Mirowskim w Warszawie