Wizyty:
Dzisiaj: 11Wszystkich: 252342

O innowacjach w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Aktualności » O innowacjach w rolnictwie i na obszarach wiejskich

W dniu 6 lutego 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się IV posiedzenie Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego z terenu całego kraju, przedstawicie nauki, przedsiębiorców oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Sekretarz Zarządu Głównego SITR Pani Magdalena Borowiec-Wieczorek. Spotkanie prowadził Pana Henryk Skórnicki Przewodniczący Grupy.

Podczas spotkania przedstawiona została m.in. bieżąca informacja o funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR.

Przyjęta została propozycja utworzenia zespołów roboczych Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

- Skuteczne wdrażanie innowacji i postępu w rolnictwie jest ważnym priorytetem resortu rolnictwa. Nie ma możliwości bycia konkurencyjnym na rynku globalnym i lokalnym bez wprowadzenia postępu, a kluczem do tego jest bezpośrednie i szybki wdrażanie innowacji - zwrócił uwagę wiceminister Zarudzki, uczestniczący w spotkaniu Grupy.

Podsekretarz stanu przypomniał, że jest cały system związany z finansowaniem wdrażania innowacji i wprowadzania postępu w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W tym procesie zaangażowanych jest wiele instytucji obsługujących rolnictwo, w tym ośrodki doradztwa rolniczego, ośrodki naukowe, organizacje pozarządowe, ale także samorządy.

Osobom, które chciały uzyskać więcej informacji na temat działania „Współpraca” oraz działania sieci SIR polecamy strony:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html

http://www.cdr.gov.pl/sir.