Wizyty:
Dzisiaj: 8Wszystkich: 252339

Informacje ogólne

Stowarzyszenie SITR jest największą organizacja przedstawicielską inżynierów i techników różnych specjalności w Polsce. Reprezentuje dzisiaj interesy całej społeczności specjalistów rolnych, a szczególnie pięciotysięcznej rzeszy członków działających aktywnie w wielu w oddziałach regionalnych. SITR jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, największej organizacji skupiającej polskie i polonijne środowisko inżynierskie.

Nagroda Złotego Kłosa przyznawana jest corocznie wybitnym członkom Stowarzyszenia, przedstawicielom środowiska rolniczego oraz przedsiębiorcom sektora gospodarki żywnościowej. Od 2010 r. statuetka AgroImpulsu jest przyznawana wybranemu konstruktorowi oraz producentowi maszyny rolniczej za innowacyjne rozwiązanie techniczne i podjęcie się jego wdrożenia. Wręczenie tej wyjątkowej nagrody odbywa się na dorocznych Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

SITR wkracza ze swoją działalnością szerzej na obszary wiejskie, obejmując swoją aktywnością problematykę rozwojową m.in. w zakresie promocji produktów regionalnych, upraw roślin energetycznych i wykorzystania energii odnawialnej, pochodzącej z działalności rolniczej. Podejmowane przez członków Stowarzyszenia projekty wykraczają poza granice kraju i realizowane były jak dotąd m.in. w Mołdawii, Ukrainie, Chorwacji. SITR jest członkiem Konsorcjów Europejskich, realizujących projekty z dziedziny energii odnawialnej.

Od wielu lat rzeczoznawstwo rolnicze jest korporacyjnym znakiem firmowym SITR. W 2011 r. zmodyfikowany i unowocześniony system rzeczoznawstwa rolniczego jest zarządzany przez Centrum Rzeczoznawstwa Rolniczego (CEROL) pod nadzorem Rady Krajowej SITR. Z inicjatywy Zarządu Głównego zawód rzeczoznawcy rolniczego został w 2010 r. wpisany na listę zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zarząd Główny SITR składa się z 7 członków. Na jego czele stoi Prezes SITR wybierany na pięcioletnie kadencje przez Zjazd Delegatów, reprezentujących Oddziały regionalne, w wyborach bezpośrednich. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia, wyznacza strategiczne kierunki jego rozwoju, występuje w imieniu i interesie Stowarzyszenia i jego członków m.in. jest strażnikiem znaku firmowego i logo SITR; członkowie Zarządu Głównego są jednocześnie przedstawicielami SITR w licznych organizacjach, komitetach i ciałach doradczych wytyczających kierunki rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz obszarów wiejskich.