Wizyty:
Dzisiaj: 9Wszystkich: 252340

Informacja o rozwiązaniu Oddziału SITR w Nowym Sączu

Aktualności » Informacja o rozwiązaniu Oddziału SITR w Nowym Sączu

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w siedzibą w Warszawie, informuje o postawieniu Oddziału SITR w Nowym Sączu, z siedzibą ul. Klemensiewicza 2 33-300 Nowy Sącz, w stan likwidacji i jego rozwiązaniu.

Rozwiązanie Oddziału SITR w Nowym Sącz zostanie dokonane na podstawie § 28 pkt 4 oraz § 57 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia oraz zapisów uchwały nr 8/2022 z dnia 29.12.2022 r. podjętej przez ZG SITR.

 

Proces likwidacji obejmuje okres od 29.12.2022 do 30.11.2023 r.

 

Likwidatorem Oddziału SITR w Nowym Sączu została Pani Magdalena Borowiec – Wieczorek, nr telefonu 512 195 543 (zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, sygn. sprawy KR.XII NS-REJ.KRS/001117/23/311).

 

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Oddziału SITR w Nowym Sączu terminie do 30.09.2023 r. na poniżej podany adres:

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego 

Inżynierów i Techników Rolnictwa 

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa.