Wizyty:
Dzisiaj: 7Wszystkich: 255345

Informacja o rozwiązaniu Oddziału SITR w Krakowie

Aktualności » Informacja o rozwiązaniu Oddziału SITR w Krakowie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w siedzibą w Warszawie, informuje o postawieniu Oddziału SITR w Krakowie, z siedzibą 31-113 Kraków ul. Staszewskiego 28, w stan likwidacji i jego rozwiązaniu.

Rozwiązanie Oddziału SITR w Krakowie zostanie dokonane na podstawie § 28 pkt 4 oraz § 57 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia oraz zapisów uchwały nr 5/2019 z dnia 14 listopada 2019r., podjętej przez ZG SITR.

Proces likwidacji obejmuje okres od 14.11.2019 do 31.12.2019 r.

Likwidatorem Oddziału SITR w Krakowie została Pani Magdalena Borowiec – Wieczorek nr telefonu 512 195 543.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Oddziału SITR w Krakowie terminie do 20.12.2019 r. na poniżej podany adres:

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego

Inżynierów i Techników Rolnictwa

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa.