Wizyty:
Dzisiaj: 48Wszystkich: 175495

Informacja o likwidacji Oddziału SITR w Nowym Sączu

Aktualności » Informacja o likwidacji Oddziału SITR w Nowym Sączu

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa informuje o postawieniu Oddziału SITR w Nowym Sączu w stan likwidacji.

Likwidacja Oddziału SITR w Nowym Sączu zostanie dokonana na podstawie § 57 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia oraz zapisów uchwały nr 6/2022 z dnia 28.09.2022 r. podjętej przez ZG SITR. 

Okres likwidacji to 28.09.2022 r. – 31.12.2022 r. 

Likwidatorem Oddziału SITR w Nowym Sączu została Pani Magdalena Borowiec – Wieczorek nr telefonu 512-195-543 

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Oddziału SITR w Nowym Sączu w terminie do 20.12.2022 r. na poniżej podany adres:

Zarząd Główny 

Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego 

Inżynierów i Techników Rolnictwa 

ul. Czackiego 3/5 

00-043 Warszawa.