Wizyty:
Dzisiaj: 7Wszystkich: 255345

Informacja o likwidacji Oddziału SITR w Lublinie

Aktualności » Informacja o likwidacji Oddziału SITR w Lublinie

Likwidacja i rozwiązanie Oddziału SITR w Lublinie zostanie dokonana na podstawie § 57 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia oraz zapisów uchwały nr 4/2016 z dnia 22.06.2016 r. podjętej przez ZG SITR.
Okres likwidacji to 22.06.2016 r. – 31.12.2016 r.
Likwidatorem Oddziału SITR w Lublinie została Pani Magdalena Borowiec – Wieczorek nr telefonu 505 487 623.
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Oddziału SITR w Lublinie w terminie do 20.12.2016 r. na poniżej podany adres:
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego
Inżynierów i Techników Rolnictwa
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa.