Wizyty:
Dzisiaj: 8Wszystkich: 252339

DEBATA „AGROBIZNES 4.0”

Aktualności » DEBATA „AGROBIZNES 4.0”

30 czerwca w Hotelu Bristol w Warszawie miała miejsce debata „Agrobiznes 4.0”, która skupiła grono ekspertów sektora rolnictwa w Polsce. W debacie ze strony Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa udział wzięła Pani Magdalena Borowiec-Wieczorek Prezes Zarządu Głównego SITR. Spotkanie odbyło się pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie wydarzenia zachowane zostały wszystkie niezbędne środki ostrożności.

Debatę zainaugurowało wystąpienie gościa specjalnego, którym był Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W swoim przemówieniu podkreślał rolę cyfryzacji i digitalizacji, jako części obszarów strategii “Agencja 4.0”. Jako główny cel do osiągnięcia na ten rok wymieniony został pełny, elektroniczny obieg dokumentów. Istotną nowością, która już w lipcu pojawi się pilotażowo w trzech województwach, będzie aplikacja mobilna. Ma ona ograniczyć konieczność pojawiania się w oddziałach Agencji. Jeśli implementacja tego rozwiązania będzie udana, to będzie ona dostępna od września we wszystkich rejonach kraju. W planach długookresowych Agencji pojawia się też wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz machine learning, które będą pomagać m.in. w weryfikacji zabudowań i rodzajów roślin w gospodarstwie.

Po tym wystąpieniu przyszedł czas na dyskusję panelową, którą moderował Profesor Marian Podstawka, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W debacie udział wzięli:

  • Wojciech Kędzia – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  • Jacek Kostrzewa – Prezes Zarządu, Skotan
  • Piotr Maciak – Prezes Zarządu, Nordkalk
  • Adam Pantkowski – Prezes Zarządu, BioVege
  • Dariusz Sip – Dyrektor Działu Nasion, Syngenta Polska
  • Cezary Urban – Dyrektor Działu Agriculture Solutions, BASF Polska

Podczas dyskusji merytorycznej zaproszeni prelegenci poruszyli najbardziej aktualne zagadnienia związane z wyzwaniami dla agrobiznesu, wpływu nowych technologii na branżę oraz możliwościami finansowania rolnictwa. Wśród wyzwań wymieniono m.in. brak uregulowania pH w glebach (dotyczy to aż 65% gleb w Polsce), wyjaławianie gleb oraz brak bioróżnorodności. Dużym wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa jest też trend, w myśl którego konsumenci chętniej poszukują produktów pochodzących od regionalnych dostawców, co zmienia sposób działania firm z globalnego na lokalny. Z drugiej strony rolnictwo jest bardzo dużym odbiorcą nowych technologii. Pojawiają się innowacyjne rozwiązania takie jak biodegradowalne folie uniemożliwiające rozwój chwastów. Z kolei gromadzenie, analiza i robienie użytku z danych jest na porządku dziennym, co dodatkowo potęguje rozwój sieci 5G. Kolejną ważną osią tematyczną debaty były relacje pomiędzy zyskiem z rolnictwa a wpływem na środowisko naturalne. Podsumowując, paneliści zgodnie podkreślili, że należy tak kierować przedsiębiorstwem, aby pomiędzy zyskiem a zdrowiem i ochroną środowiska naturalnego nie było sprzeczności