Wizyty:
Dzisiaj: 11Wszystkich: 252342

Branżowe Centra Umiejętności

Aktualności » Branżowe Centra Umiejętności

 

Zarząd Główny SITR wraz z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu utworzy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie ROLNICTWO.

W dniu 5 października br. w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu zostały wręczone, przez Dyrektora Generalnego MEiN Sławomira Adamca, symboliczne czeki na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności (BCU).

Czek na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie ROLNICTWO odebrały:

Aleksandra Plucińska – Departament Oświaty i Polityki Społecznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Elżbieta Butajło dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu oraz

Magdalena Borowiec-Wieczorek prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie ROLNICTWO w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu” - konkurs „Utworzenie w sprawie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Nasze Branżowe Centrum Umiejętności wraz z 14 innymi, za łączną kwotę blisko 183 mln zł powstanie w mazowieckim. Te nowoczesne placówki będą kształciły wysoko wykwalifikowane kadry w następujących dziedzinach: dekarstwo, blacharstwo i ciesielstwo; logistyka; protetyka słuchu; ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem; przemysł petrochemiczny; diagnostyka i naprawa pojazdów; prace wykończeniowe; automatyka przemysłowa; eksploatacja portów i terminali lotniczych; interoperacyjność systemu kolei; przetwórstwo mięsa; architektura krajobrazu; rolnictwo; kosmetyka i podologia oraz elektryka.

Branżowe Centra Umiejętności 

Branżowe Centra Umiejętności to kolejny etap reformy kształcenia zawodowego. Jest to zupełna nowość w systemie oświaty, wykraczająca poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.

Wśród dziedzin, w których powstaną centra znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.

Centra będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego i będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki.

BCU będą prowadziły 4 rodzaje działalności:

·         edukacyjno-szkoleniową,

·         wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami,

·         innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,

·         wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.